Volg ons op
Een lespakket of educatief materiaal bestellen?

Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik, Care 4 Education, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Care 4 Education hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Care 4 Education en jou, als (potentiële) klant.

Wie ben ik?

Care4Education VOF, gevestigd Mechelsebaan 12, 3018 Boortmeerbeek, met ondernemingsnummer BE0674.688.547, en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Mechelsebaan 12, 3018 Boortmeerbeek, België
 • Per e-mail: info@care4education.be

 

1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefooonnummer;
 • Betaal-/facturatiegegevens;
 • KBO/BTW-nummer.

Deze gegevens worden digitaal verzameld.

Via de website noch dienst heeft Care 4 Education de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Care 4 Education neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

2. Voorwaarden

In volgende gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

3. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Care 4 Education het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. facturatie, communicatie, klantenbeheer).

Daarnaast worden jouw gegevens ook eventueel gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief naar jou, als klant, of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwe producten en studiedagen.

 

4. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. De gegevens die louter verzameld werden met het oog op het uitvoeren van de opdracht worden dus in principe bijgehouden zolang de opdracht/samenwerking duurt. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. E-mailadressen die middels eigen inschrijving werden bezorgd blijven bewaard tot jij je weer uitschrijft.

Gegevens, bv. degene die na de opdracht nog voor marketingdoeleinden worden gebruikt, die jij verwijderd wilt zien, kan je doen wissen op de manier zoals voorgeschreven onder punt 7.

 

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Care 4 Education is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van de gebruikte programma’s en de wachtwoordvereisten (bv. bij mailbox, Mailchimp, IDLoom en Drive).

 

6. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

 

7. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via het contactformulier of mail met Care 4 Education. Binnen een termijn van 1 week word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 

8. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

9. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf 27/02/2022.

Care 4 Education behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

 

10. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Leuven zijn exclusief bevoegd.

Care 4 Education VOF

Mechelsebaan 12,
3190 Boortmeerbeek

Contactgegevens